Skip to Content

 

Ansprechpartner

 
Thomas Blau
Geschäftsführung
Telefon: 02642/401-129
Alexandra Schneiders
Assistenz der Geschäftsführung
Telefon: 02642/401-129

Sandra Wohlfahrt
Sekretariat
Telefon: 02642/401-0 

Gerold Schüller
Verkauf - Leitung
Telefon: 02642/401-0 

Holger Volk
Verkauf - stellver. Leitung
Telefon: 02642/401-124
 

Hans-Herbert Kefferpütz
Verkauf Sonderprodukte
Telefon: 02642/401-119
 
Peter Quantius
Logistik - Leitung
Telefon: 02642/401-171
 

Hans Gerd Schlangen Technische Leitung (Basalt)
Telefon: 02642/401-0 
 
Thorsten Kath Technische Leitung (Lava)
Telefon: 02642/401-0 
Anja Schmidt, Labor / technisches Marketing
Telefon: 02642/401-141
 
Thomas Knirsch, Labor - Leitung
Telefon: 02625/95926-120
Andreas Jöhring 
Einkauf - Leitung
Telefon: 02642/401-0